b. Các vị trí thờ hiện nay

Theo thông tin chúng tôi được nhà đền cung cấp thì đền Thượng là nơi phụng thờ đức Văn Xương Đế Quân, đức Quan Thánh Đế, Quan Bình, Phạm Ngũ Lão, Chu tướng quân (không rõ tên), Chu Thương (Châu Xương), đức Thánh Trần, Thiên Thánh Tổ (thân mẫu hoặc thân phụ của đức Thánh Tổ Từ Đạo Hạnh), và thập nhị vị thần tiên.

Dưới đây là sơ đồ các vị trí thờ hiện nay tại đền Thượng mà chúng tôi được nhà đền cung cấp. Các vị trí trên sơ đồ được đánh số để tiện sử dụng trong các phần tiếp theo.

 

  Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu sơ lược về các vị trí thờ này theo thứ tự nêu trong sơ đồ trên, từ số 1 tới số 9, gồm:

1. Đức Văn Xương Đế Quân

2. Đức Quan Thánh Đế Quân

3. Quan Bình

4. Chu tướng quân

5.  Ngài Phạm Ngũ Lão

6. Chu Thương

7. Ban thờ Thiên Thánh Tổ

8. Ban thờ đức Thánh Trần

9. Ban thờ Thập nhị vị thần tiên

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s