6. Chu Thương

Chu Thương (cũng gọi là Châu Thương, Châu Xương), quê ở Quan Tây, hai tay xách nổi ngàn cân, thường dùng cây đao Thanh Long Yển Nguyệt tựa như cây long đao của Quan Thánh Đế. Trước đây, Chu Thương theo quân Khăn Vàng (Hoàng cân – Thái Bình Đạo của Trương Giác). Khi quân Khăn Vàng tan rã thì Chu Thương ẩn nơi núi rừng làm thảo khấu, nhưng rất hâm mộ uy danh của Quan Vũ nên khi đang ở Ngọa Ngưu Sơn gặp Quan Vũ trên đường từ Tào về tái hợp với Lưu Bị, “quá ngũ quan trảm lục tướng”, thì cải tà qui chính, theo hầu Quan Vũ, nhất mực trung thành. Khi Quan Vũ mắc mưu Lữ Mông thất trận, bị Tôn Quyền xử trảm, Chu Thương khi đó đang giữ Mạch Thành cùng Vương Phủ không chịu nghe Đông Ngô dụ hàng, cũng tự vẫn chết theo Quan Vũ, nhằm năm 219. Năm sinh của ông thì không rõ.

Kinh Minh Thánh tả diện mạo của Chu Thương như sau:

Phù thiên dũng tướng,
Sát địa mãnh thần.
Thiết tu ngân xỉ,
Hắc diện chu thần.
 
Dịch nghĩa:
Tướng khoẻ phụ giúp trời,
Thần khoẻ trông coi đất.
Râu sắt răng bạc,
Mặt đen môi đỏ.
 

Trong tranh thờ hoặc tượng thờ Quan Thánh Đế Quân thường có Chu Thương phối theo. Hình dáng phổ biến của ngài là mặt đen, môi đỏ, râu quai nón, hình dung dữ tợn, tay cầm cây đao Thanh Long Yển Nguyệt. Vị trí của ngài thường ở phía bên tay phải của Quan Thánh Đế Quân, tức là bên tay trái nếu nhìn từ ngoài vào. Tuy nhiên, cũng có nơi vị trí này được hoán chuyển với vị trí của Quan Bình.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s