d. Phụ bàn về bốn vị trí phối thờ

Trong mục Các vị trí thờ hiện nay tại đền Thượng, chúng tôi đã giới thiệu lần lượt 9 vị trí thờ mà hiện tại nhà đền đang thờ phụng. Phần phụ bàn này, chúng tôi xin cung cấp một số thông tin thêm về bốn vị trí trong số đó mà chúng tôi tạm gọi là tứ phối (số 3 – 4 – 5 – 6) ([1]). Chúng tôi xin khẳng định rằng các thông tin trong phần phụ bàn này hoàn toàn không nhằm mục đích phản bác lại quan điểm của nhà đền về danh tính các vị trí tứ phối hiện đang được thờ phụng tại đền Thượng mà chỉ là một vài suy nghĩ, phân tích mang tính chất cá nhân, coi như thông tin bổ sung để các vị tham khảo và bàn luận thêm.

Trước hết, theo chúng tôi thì các vị trí số 3-4-5-6 trên sơ đồ chính là các vị trí của hai vị phối thờ với đức Văn Xương Đế Quân (số 3 – số 4)  và hai vị phối thờ với đức Quan Thánh Đế Quân (số 5 – số 6).

Riêng hai vị phối thờ với đức Quan Thánh Đế Quân thì rất rõ ràng, đó là Quan Bình và Chu Thương. Xét trên hình dáng tượng thờ thì hai vị này cũng có thể được nhận dạng một cách khá dễ dàng (xem phần giới thiệu về Quan Bình và Chu Thương).

Tuy nhiên, với hai vị phối thờ với đức Văn Xương Đế Quân thì sự thể lại hoàn toàn ngược lại. Thông tin về các ít vị này là rất ít ỏi, và khi có được thông tin thì lại không thống nhất với nhau.

Sơ đồ tóm tắt (vị trí phải – trái có thể hoán chuyển cho nhau):

Ngoài 4 quan điểm trên, sơ đồ bố trí tượng thờ tại đền Thượng theo thông tin của nhà đền cũng cho thấy đây là một quan điểm nữa về danh tính các vị tứ phối. Chúng tôi gọi đây là quan điểm hiện tại của nhà đền.

Vì quan điểm 1 đã được coi là không thích hợp, do vậy chúng tôi chỉ phân tích 3 quan điểm còn lại mà ở đó có nhiều sự khác biệt, :


([1]) Để tiện sử dụng, chúng tôi tạm gọi chung hai vị phối thờ với đức Văn Xương và hai vị phối thờ với đức Quan Thánh Đế là “tứ phối”. Chúng tôi nêu ra chú thích này để tránh nhầm lẫn với các vị Tứ Phối của đức Khổng Tử vốn rất phổ biến trong đạo Nho. Để biết thêm về các vị Tứ Phối của đức Khổng Tử, mời chư vị tham khảo phần Phụ lục của sách này.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s