Phân tích theo quan điểm 4: Cửu Thiên Tuyên Hóa Văn Xương Khôi Đẩu Tinh Quân – Cửu Thiên Dương Hóa Văn Xương Kim Giáp Tinh Quân

Theo quan điểm 4, các vị trí khác vẫn giống quan điểm 2 và quan điểm 3, duy chỉ có vị trí số 3 là vị Cửu Thiên Dương Hóa Văn Xương Kim Giáp Tinh Quân, và vị trí số 4 là vị Cửu Thiên Tuyên Hóa Văn Xương Khôi Đẩu Tinh Quân.

Sơ đồ như sau:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s