Một số ngày lễ trọng tại đền Thượng

Đức Thánh Văn Xương Đế Quân: Ngày mùng 3 tháng 2 (Ngày sinh).

Đức Quan Thánh Đế Quân: Ngày 24 tháng 6.

Đức Thánh Trần: Ngày 20 tháng 8 (Ngày mất, theo Đại Việt sử ký toàn thư).

Quan Bình: ngày 13 tháng 5 (Ngày sinh, theo Trung tâm tri thức và cộng đồng học tập Việt nam).

Chu Thương: ngày 30 tháng 10 (Ngày sinh, theo Trung tâm tri thức và cộng đồng học tập Việt nam).

Phạm Điện Súy Thượng Tướng Quân: ngày 1 tháng 11 (ngày mất, theo Đại Việt sử ký toàn thư)

Một số thông tin khác về các ngày lễ trọng của các vị được phụng thờ tại đền Thượng:

Sách Đình Nam Bộ: Tín ngưỡng và nghi lễ cho rằng ngày sinh của Quan Thánh Đế là 13/1, ngày mất là 24/6. Tam quốc ngoại truyện lại ghi ngày sinh của Quan Đế là 19/7.

Lại có sách (Werner, 1969) ghi rằng ngày lễ Quan Thánh Đế ở Trung Quốc là 15/2 và 13/5. Theo Kinh Minh Thánh (kinh giáng bút của Quan Thánh Đế, xuất hiện vào đời Thanh, bên Trung Quốc), ngày 13/5 là ngày sinh của Quan Thánh Đế và Quan Bình. Kinh Minh Thánh cũng ghi rằng ngày 30/10 là ngày lễ Chu Thương (Theo “Quan Thánh xưa và nay”, Lê Anh Dũng, NXB Văn hóa Thông tin, 1995).

Ngày 13/5 được nhiều đền, miếu thờ Quan Thánh Đế làm lễ. Có thuyết cho rằng đây là để tưởng nhớ ngày Quan Công mài đao, một mình một ngựa sang trại Lỗ Túc bàn chuyện tiếp tục mượn Kinh Châu. Tương truyền, vào ngày này thường có mưa, gọi là “mưa mài đao”. (Theo “Các thành hoàng và tín ngưỡng Thăng Long – Hà Nội”, Nguyễn Vinh Phúc – Nguyễn Duy Hinh, NXB Lao động, 2009).

Tóm lại, thông tin về các ngày lễ trọng của Quan Thánh Đế, Quan Bình và Chu Thương là rất khác nhau. Tuy nhiên, theo Quan Thánh xưa và nay, có thể thấy ngày 24/6 được đa phần sử dụng làm ngày lễ của Quan Thánh Đế Quân, chỉ có điều không dám khẳng định là ngày sinh hay ngày mất.

Tại đền Thượng chỉ làm lễ đức Thánh Văn Xương Đế Quân (ngày 3/2), đức Quan Thánh Đế Quân (ngày 24/6) và đức Thánh Trần (20/8).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s