Tài liệu tham khảo

 1. Từ điển Nho Phật Đạo, Lao Tử – Thịnh Lê (Trung Quốc). Dịch tiếng Việt: Trương Đình Nguyên, Mai Xuân Hải, Trần Quyền, Nguyễn Đức  Sâm, Phan Văn Các, NXB Văn học, 2001
 2. Từ điển Hán – Việt, Đào Duy Anh, NXB Văn hóa – Thông tin, 2005
 3. Cao đài Từ điển trực tuyến (caodaism.org)
 4. Lịch triều hiến chương loại chí (mục Dư địa chí, Nhân vật chí, Văn tịch chí), Phan Huy Chú, NXB Giáo dục, tái bản lần thứ nhất 2008
 5. Đại Việt sử ký toàn thư, NXB Văn hóa – Thông tin, 2003
 6. Việt nam sử lược, Trần Trọng Kim, NXB Tổng hợp TP HCM, 2008
 7. Bách khoa thư Văn hóa cổ điển Trung Quốc, Nguyễn Tôn Nhan, NXB Văn hóa – Thông tin, 2002
 8. Đại Nam Nhất Thống Chí, Quốc sử quán triều Nguyễn, Viện Sử học (Viện Khoa học Xã hội Việt nam) ấn hành, NXB Thuận Hóa, 2006
 9. Nho giáo, Trần Trọng Kim, NXB Văn hóa – Thông tin, 2008
 10. Tứ thư, Dương Diên Hồng – Vương Thành Trung – Nhiệm Đại Viện – Lưu Phong (Trung Quốc) chú dịch. Dịch tiếng Việt: Trần Trọng Sâm và Kiều Bách Vũ Thuận, NXB Quân đội nhân dân, 2003
 11. Trung Dung thuyết minh, Lý Minh Tuấn, NXB Văn hóa Thông tin, 2002
 12. Lão Tử Đạo đức kinh, dịch và bình chú: Thu Giang Nguyễn Duy Cần, NXB Văn học, 2001
 13. Việt nam Văn hóa Sử cương, Đào Duy Anh, NXB Văn hóa – Thông tin, 2006
 14. Bản sắc Văn hóa Việt nam, Phan Ngọc, NXB Văn học
 15. Cơ sở Văn hóa Việt nam, Trần Ngọc Thêm, NXB Giáo dục, 1999
 16. Văn minh Đại Việt, Nguyễn Duy Hinh, NXB Văn hóa – Thông tin, 2005
 17. Người Việt nam với Đạo giáo, Nguyễn Duy Hinh, NXB Khoa học Xã hội, 2003
 18. Việt điện u linh tập, Lý Tế Xuyên, người dịch: Lê Hữu Mục, bản điện tử trên trang lichsuvietnam.info (trang giới thiệu về lịch sử Việt nam của Ngô Trung Dũng – TP HCM)
 19. Truyền kỳ mạn lục, Nguyễn Dữ, bản điện tử
 20. Lĩnh nam chích quái, Trần Thế Pháp (hoặc Vũ Quỳnh và Kiều Phú), bản điện tử
 21. Chuyện lạ nước Nam – truyện truyền kỳ Việt nam, Nguyễn Thành Long và Nguyễn Thái Bình sưu tầm và tuyển chọn, Tập 3, NXB Thuận Hóa, 1999
 22. Tìm hiểu phong trào Thiện đàn đối với cuộc vận động ái quốc – Kinh ĐạoNam, Hồi ký Nhớ nghĩ chiều hôm, Đào Duy Anh, NXB Trẻ 2000
 23. Trên mảnh đất ngàn năm văn vật, Trần Quốc Vượng, NXB Hà nội tái bản, 2009
 24. Hà Nội nghìn xưa, Trần Quốc Vượng – Vũ Tuấn Sán, NXB Hà Nội 2009
 25. Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn, Nguyễn Vinh Phúc, NXB Hà nội, tái bản, 2009
 26. Dấu tích Thăng Long, Lê Dư. Người dịch: Hồ Viên, NXB Lao động, 2007
 27. Tìm hiểu các tông phái của Đạo giáo Trung Quốc, Lê Anh Minh, thienlybuutoa.org
 28. Văn Xương Đế Quân, Lê Anh Minh, tamgiaodongnguyen.com
 29. Văn Xương Đế Quân Âm chất văn, Lê Anh Minh khảo và dịch chú, thienlybuutoa.org
 30. Từ Công quá cách của Đạo giáo đến Vô ngã kiểm của Cao đài giáo, Lê Anh Minh, thienlybuutoa.org
 31. Tìm hiểu Cảm ứng thiên: một đại thiện thư của Đạo giáo, Lê Anh Minh, tamgiaodongnguyen.com
 32. Kinh Đạo Nam – thơ văn giáng bút của Vân Hương Đệ Nhất Thánh Mẫu (Liễu Hạnh) và các vị nữ thánh. Đào Duy Anh khảo chứng, Nguyễn Thị Thanh Xuân phiên âm và chú thích, NXB Lao động, 2007
 33. Các triều đại Việt nam, Quỳnh Cư – Vũ Đức Hùng, NXB Thanh niên, 1995
 34. Di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám, Trần Mạnh Thường, NXB Lao động Xã hội, 2008
 35. Tam quốc diễn nghĩa, La Quán Trung. Người dịch: Phan Kế Bính, NXB Giáo dục, 1995
 36. Tam quốc ngoại truyện, Giáng Vân và Hoàng Trí Trung. Người dịch: Nguyễn Trung Hiền và Nguyễn Như Phu, NXB Văn học, 2003
 37. Sử ký Tư Mã Thiên, tập I. Người dịch: Phan Ngọc, NXB Văn học, 1997
 38. Nam Hải dị nhân liệt truyện, Phan Kế Bính, NXB Văn hóa – Thông tin, 2002
 39. Các vị Trạng nguyên, Bảng Nhãn, Thám hoa qua các triều đại phong kiến Việt nam, Trần Hồng Đức, NXB Văn hóa – Thông tin, 1999
 40. Con đường Tam giáo Việt nam từ khởi nguyên đến thế kỷ XIX, Chương I – Khái lược về Nho giáo, Lê Anh Dũng, bản điện tử
 41. Việt nam phong tục, Phan Kế Bính, NXB Văn hóa – Thông tin, 2005
 42. Hưng Đạo Vương, Phan Kế Bính, NXB Văn hóa – Thông tin, 2006, In theo bản in lần thứ nhất của Hà Nội Đông Kinh ấn quán, 1914
 43. Chùa Hà nội, Nguyễn Thế Long – Phạm Mai Hùng, NXB Văn hóa – Thông tin, 2005
 44. Đình và Đền Hà nội, Nguyễn Thế Long, NXB Văn hóa – Thông tin, 2005
 45. Các Thành hoàng và Tín ngưỡng Thăng Long – Hà nội, Nguyễn Vinh Phúc-Nguyễn Duy Hinh, NXB Lao động 2009
 46. Hoành phi – Câu đối – Chữ Hán – Đền Ngọc Sơn, Trần Văn Đạt, NXB Từ điển Bách khoa, Hà nội, 2007
 47. Nhân quả báo ứng, Văn Xương Đế Quân giáng bút. Người dịch: Đại đức Thích Minh Đức, NXB Phương Đông, 2006
 48. Tướng mệnh khảo luận, Vũ Tài Lục, NXB Ngân hà Thư xã, 1972
 49. Tam giáo đồng nguyên” – Hiện tượng tư tưởng chung của các nước Đông Á, Nguyễn Tài Thư, Tạp chí Hán Nôm số 3 (40), 1999
 50. Tác giả Trịnh Doanh và Càn Nguyên ngự chế thi tập, Nguyễn Thị Lâm, Tạp chí Hán Nôm, số 5, 2004
 51. Bước đầu tìm hiểu về Nguyễn Trực, một tài năng nhiều mặt giữa thế kỷ XV, Công Việt, Tạp chí Nghiên cứu Hán Nôm, số 1, năm 1985
 52. Thăm lại đền Ngọc Sơn, Vũ Đình Hòe (viết cuối thu 2008), đăng trên báo tiền phong online (www.tienphong.vn) ngày 8/2/2011
 53. Loạt bài Hội hướng thiện đền Ngọc Sơn với sự nghiệp chấn hưng văn hóa Thăng Long – 4 kỳ, đăng trên trang tin điện tử của Cục Thông tin Đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông (www.vietnam.vn)
 54. Văn thơ Nôm giáng bút với việc kêu gọi lòng yêu nước và chấn hưng văn hoá dân tộc cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, Thạc sĩ Nguyễn Xuân Diện, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Hôi nghị Quốc tế về chữ Nôm, ngày 12-13 tháng 11 năm 2004, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam – Hà Nội
 55. Danh mục sách Hán Nôm in tại đền Ngọc Sơn – Hà Nội, Vương Thị Hường, Tạp chí Hán Nôm số 1 (42), 2000
 56. An Xá – Cơ Xá – Phúc Xá, lịch sử một tên làng gắn với lịch sử Thăng Long, Nguyễn Xuân Hòa, Tiến sỹ Hội ngôn ngữ học Hà nội, Nguyễn Hữu Tưởng, Viện nghiên cứu Hán Nôm, Thông báo Hán Nôm 2002.
 57. Một số vấn đề về địa danh học Việt nam, Nguyễn Văn Âu, NXB Đại học Quốc gia Hà nội, 2008
 58. Về tấm bia đền thờ Chu Văn An ở làng Huỳnh Cung, Thanh Trì, Hà nội, Mai Hồng, Tiến sỹ Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Thông báo Hán Nôm 2004.
 59. Rừng thơ bên núi, Yên Sơn Nguyễn Bá Hân, người làng Yên Sở. Đây là bản thảo phiên âm và dịch tuyển tập thơ “Sài Sơn thi lục – 1930”, do cụ Như Tùng, vị sư trụ trì chùa Thầy vào đầu thế kỷ 20 sưu tầm các bút tích còn lưu lại trong khu vực chùa Thầy.
 60. Thơ vịnh chợ Trời – Sài Sơn, Nguyễn Văn Bá, Đại học Văn hóa, Thông báo Hán Nôm 1998.
 61. Việc khắc lại 12 bia tiến sỹ ở Văn Miếu -Hà nội, Nguyễn Thúy Nga, Tạp chí Hán Nôm số 2/2002.
 62. Một vài từ Hán có ý nghĩa tôn giáo sâu xa tại đền Ngọc Sơn, Hoàng Giáp, Tạp chí Hán Nôm số 1/1998.
 63. Ảnh hưởng của Đạo giáo với tiểu thuyết chữ Hán Việt nam, Trần Nghĩa, Tạp chí Hán Nôm số 4/1999.
 64. Câu đối, hoành phi và đề tự bằng chữ Hán ở đền Ngọc Sơn, Tuấn Nghi và Tảo Trang, Tạp chí Hán Nôm số 1/1991.
 65. Văn bia “kể” sử làng Thày, Đỗ Quốc Bảo, báo Hà nội mới ngày 3/10/2008.
 66. Sơ lược về nghiên cứu Đạo giáo ở Việt nam, Trần Anh Đào, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, Số 10 năm 2007.
 67. Dấu ấn Việt hóa trong Nho giáo thời Trần, Đỗ Thị Hương Thảo (Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG Hà nội), tham luận tại Hội thảo quốc tế Việt nam học lần thứ III do Viện Khoa học Xã hội Việt nam (ĐHQG Hà nội) tổ chức, 5-7/12/2008
 68. Các nguồn thông tin khác trên mạng internet, đặc biệt là trang Bách khoa toàn thư mở wikipedia.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s